Home                        Titels presentaties                        CV                        Opdrachtgevers                        Publicaties                        Contact                        Activiteiten            

 

U wilt Willy Atema,
kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde
inschakelen,
want ...

Kunst! Vaak adembenemend mooi, zeer interessant, vaardig geschilderd, misschien vol vraagtekens voor u maar desondanks bijzonder relevant! Kunstenaars hebben op heel veel verschillende manieren de wereld vastgelegd, hun visie daarop gegeven. Wat kunnen we ervan leren, hoe kan het ons inspireren? Het kan u motiveren met een andere blik naar uw dagelijkse werkelijkheid te kijken. Ik kan het door u ingebrachte (zakelijke) onderwerp omzetten in een presentatie gedacht vanuit een kunsthistorisch perspectief, afgestemd op uw professionele omgeving en/of uw persoonlijkheid. Een lezing die toegespitst is op uw activiteiten, uw zakelijke beslommeringen en tegelijk totaal anders dan uw andere/gewoonlijke sprekers. Tijdens uw (internationale) congres, uw dagbijeenkomst, uw personeelsuitje, uw damesprogramma, uw bedrijfsjubileum, uw eigen feestje of uw eigen jubileum, tijdens museale rondleidingen of actuele tentoonstellingen.

WILT U MIJN HELE PROGRAMMA ZIEN?
Kijkt u dan onder het tabblad 'TITELS PRESENTATIES'

INFO OVER DE JAARCURSUS 'KUNST KIJKEN EN ... MEER ZIEN' - m.i.v. september 2017
stuur een mailtje naar info@kunstEnkunde.nl

 

Smakelijk (w)eten (of diner étudiant)
Het vereist een dubbele voorbereiding: een locatie waar gekookt/gecatered/gedineerd/gebrunched/ gelunched (high tea of huiskok mag ook ;-) kan worden en waarin een beamer plus scherm staan opgesteld en die verduisterbaar is. Maar als beide partijen doen waar ze goed in zijn (eten koken) en kunstpraatjes houden tussen de gangen door (ik) dan is het resultaat ook wel bijzonder en uitermate relaxed. Wijzer worden ter gelegenheid van uw jubileum, collegiale uitje, jaardag van de vrijwilligers, sportclub, huwelijksverjaardag – alle gelegenheden zijn het waard om smakelijk te (w)eten! En u bepaalt waar de kunstpraatjes over gaan, natuurlijk.

Het impressionisme in Nederland: De ‘Tachtigers’
Het Gemeentemuseum Den Haag presenteert tussen 14-04 en 05-11 een grote overzichtstentoonstelling:  ‘Rumoer in de stad – de Tachtigers’.  De ‘Tachtigers’, jonge schilders als George Hendrik Breitner, Isaac Israëls en Willem Witsen (ook wel de Nederlandse Impressionisten genoemd)  kiezen vanaf 1880 voor de dynamiek van het stadsleven. Dankzij de industrialisering en een groeiende welvaart worden het uitgaansleven, luxe en vermaak voor het eerst voor de massa bereikbaar. Tezamen brengen de schilders het 19e- eeuwse Amsterdam, Den Haag en Rotterdam tot leven. Met trams op het rumoerige Rokin, de eerste elektrische verlichting, verleidelijke etalages en voortdurende bouwwerkzaamheden. We gaan kijken, maar ook luisteren met bijpassende muziekfragmenten, naar deze veranderende wereld.

2017: Mondri(a)n en het eeuwfeest van De Stijl -
Het Gemeentemuseum bezit de grootste collectie Mondriaans ter wereld. Op 3 juni opent de tentonstelling die voor het eerst de volledige collectie Mondriaans toont: alle bruiklenen zijn teruggehaald! 
Mondriaan (1872-1944) kreeg zijn opleiding in een periode die, kunsthistorisch gezien, geïnspireerd en gedomineerd werd door de ‘Haagse school’ – traditionele landschappen en stillevens met een vrij somber kleurenpalet. In juni 1911 ziet hij voor het eerst de kubistische werken van Picasso en Braque. Zijn zoektocht naar het universele en het objectieve is ongelooflijk  interessant en in zijn schilderijen stap voor stap spectaculair te volgen. De oorlogsjaren 1914-1918 brengt hij noodgedwongen in Nederland door. Samen met Theo van Doesburg en o.a. Gerrit Rietveld (-stoel en Schröder Schräder huis) ontwikkelt hij ideeën over ‘de nieuwe beelding’ of het ‘neo-plasticisme’: De Stijl. an 1940 tot aan zijn dood woont hij in New York – waar hij ook zijn laatste werk maakt, de intrigerende Victory Boogie Woogie.  Mondriaan – een interessante man, een interessante schilder, kom meer te weten over hem in deze interessante lezing! 

GEK VAN SURREALISME
Boijmans programmeert, in samenwerking met de Hamburger Kunsthalle en de Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh, voorjaar 2017 de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’ (11 februari t/m 28 mei 2017 ) Topstukken van onder meer Salvador Dalí, René Magritte en Max Ernst zullen een ongeëvenaard overzicht bieden aan droomwerelden, fantasie, gektes en onbeteugelde passie, visioenen en symbolen. Freud heeft er met zijn de droomtheorie vast en zeker een verklaring voor. Het surrealisme is één van de meest invloedrijke richtingen in de moderne kunst geweest, met een bevrijdende invloed op design, interieur, mode, film, architectuur en reclame. De surrealisten waren in hun tijd onaangepast, deden schokkende dingen en hun bizarre werk prikkelt de fantasie, nog altijd. Ze hadden een obsessieve fascinatie voor het object en voor het toeval. Voeg beide voorliefdes samen et voila: ‘Ceci n’est pas une pipe!’.

KUNST KIJKEN EN … MEER ZIEN
We gaan vanuit  verschillende gezichtspunten naar kunst kijken … en meer zien. Wat is eigenlijk het verschil daartussen? En hoe bepalen we eigenlijk ons esthetisch oordeel: het verschil tussen mooi en lelijk. In deze zin is ons dagelijks leven doordrongen van het soort vragen die in de kunstfilosofie (of esthetica) centraal staan. Is kunst een kwestie van nabootsing of een gevoelskwestie? Moet ze ons kippenvel geven, origineel zijn, of komt het vooral aan op vorm en techniek. We stellen ons deze vragen aan de hand van een aantal kantelpunten in de geschiedenis van de beeldende kunst, met als leidraad de vraag: waarom waren de veranderingen zo schokkend voor de eigentijdse beschouwer en wat schokt ons nog?

VIER GENERARTES TOOROP  
Zo vaak komt het niet voor in de kunstgeschiedenis, dat opeenvolgende generaties van een familie bijna allemaal voor de kunst kiezen. Het is ook niet makkelijk om van zo'n familie deel uit te maken: het gevaar is levensgroot dat jouw werk langs de meetlat van het werk van je voorgangers wordt gelegd.
Jan was de vader van Charley en de grootvader  van de kunstenaar Edgar en de cineast John Fernhout en overgrootvader van Rik Fernhout.

JAN TOOROP, 1858-1928
Jan Toorop was de grondlegger van de dynastie.  Geboren in het voormalig Nederlands-Indië wordt Den Haag zijn nieuwe woonplaats. Hij zal blijvende gefascineerd zijn door het oosterse. Aanvankelijk schilderde hij in impressionistische stijl, maar via het pointillisme ontwikkelde hij zich tot symbolistisch schilder (o.a. O Grave, Where is thy Victory, De Drie Bruiden, Fatalisme en De sfinx). Behalve als symbolist ontwikkelt Toorop zich ook als de maker van grafisch werk met een totaal ander karakter: een stijl die neigt naar de Art Nouveau of Jugendstil  (affiche voor de Delfse slaolie, in de volksmond 'de slaoliestijl'). Zijn onderhoudende en beminnelijke aard bezorgde hem gemakkelijk vrienden – hij was thuis in de wereld van de internationale avant garde, waardoor hij zich ook graag liet inspireren.  Hij was een begaafd portrettekenaar en ontwierp keramiek, reclame-affiches en boekbanden. In de laatste twintig jaar van zijn leven was hij sterk rooms-katholiek geïnspireerd.

CHARLY TOOROP - DE WIL IS ALLES
Charley groeide op in een welvarend en buitengewoon artistiek milieu. Toen zij, na een aanvankelijke viool- en zangstudie, zich op het schilderen toelegde hielp haar vader haar met haar eerste exposities, introduceerde haar bij zijn artistieke vrienden en zou haar bovendien altijd financieel blijven steunen. Charley was een intens, nogal onbesuisd levende vrouw met kortstondige liefdes maar duurzame vriendschappen; het schilderen was haar ‘ideale minnaar’.  In navolging van Van Gogh was ze een tijd in de Borinage geweest en had ze periodes in Frankrijk, Zeeland, Bergen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam doorgebracht en gewerkt, voordat ze in 1931/31 settelde in Bergen (huis De Vlerken). Ze voelde een sterke artistieke verwantschap met o.a. Mondriaan en Bart van der Leck.  In 1929 merkte een criticus op;  ‘… de meest kenmerkende eigenschap van de kunst dezer vrouw is , dat zij wars is van alles dat naar coquetterie zweemt …’. Abstract werk heeft zij nooit gemaakt,  ‘…want een puur abstract schilderij maken voerde niet tot waar het om ging, een 'bezield zien …'.  .

De A van Appel van CoBrA: 1948-1951
Vraag een willekeurige Nederlander naar een bekende Nederlandse schilder en hij noemt waarschijnlijk Karel Appel (1921-2006). Hij stierf 10 jaar geleden en het Gemeentemuseum in Den Haag herdenkt dit t/m 16 mei met een groots retrospectief.  Appel was een van de oprichters van CoBrA, een artistieke stootgroep op weg naar een betere wereld. Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, want Frans was de voertaal van de beweging van ‘knoeiers, kladders, verlakkers‘ (aldus de vaderlandse pers). Cobra betekende in de jaren vijftig de echte doorbraak van de moderne kunst in ons land. Schilderkunst en dichtkunst – want ook de dichters gaan Experimenteel.  De lezing behandelt het uitbundige leven en werk van Karel Appel vanuit de na-oorlogse context, het jongensboek-achtige begin van CoBrA en schenkt ook goede aandacht aan de Outsider-Art:  het teruggrijpen op de kindertekening – een fascinatie van niet alleen de CoBra-leden. 

Hoogtepunten uit de Zijderoute (Iran, Syrie, Uzbekistan en China)
Ik heb de afgelopen jaren deze route bereisd, neen, niet meer op een kameel maar met moderner vervoermiddelen, op zoek naar wat er nog resteert van dit verleden.   Het leverde prachtig fotomateriaal op van wonderschone (maar wel vaak ruïneuze) monumenten, bijzondere culturele en ongekende religieuze uitingen. Boeiende verhalen, samengevat in 1 lezing van 2 uur, onderbroken door een pauze. Daarin kan uiteraard niet alles aan de orde komen, u krijgt de hoogtepunten te zien en te horen.

‘PARIJS! 1900!’
Parijs, dé hoofdstad van het Europese artistieke leven, het centrum van het Belle Époque. Tijdens de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs, een immense exotische bazar, werden de behaalde successen in de voorbije eeuw gevierd. Voor het eerst in de geschiedenis werden daarvan filmopnames gemaakt, met dank aan Thomas Edison. Het uitgaansleven bloeide, de mode en natuurlijk roerden zich ook de beeldend kunstenaars (Cézanne, van Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso).  De 19e eeuw gaf een groot aantal stijlopeenvolgingen te zien (classicisme, romantiek, realisme, ‘Barbizon’, impressionisme,  symbolisme tot art nouveau) met voor de toenmalige beschouwer schokkende schilderijen.  En dans! Met Vaslav Nijinsky van Diaghilev ‘s Ballets Russes! De lezing gaat met heel veel beeldmateriaal en geluidsfragmenten in op deze fascinerende eeuw.

U bent het alweer een beetje vergeten: wat is nu ook alweer genreschilderkunst?

Presentatie: Het leven, de liefde, de lusten en de lasten
De genreschilderkunst lijkt een voorstelling te geven van de zichtbare werkelijkheid en wordt daarom ook wel ‘realistisch’ genoemd. Zijn de afgebeelde taferelen immers niet gegrepen uit het leven van alledag, zijn het geen ‘natuyrlicke na-bootsinge’? Maar heel vaak is er sprake van ‘schijn-realisme’. De schilderkunst diende, naast kijkgenot, ook om het publiek (van succesvolle winkeliers en ambachtslieden tot rijke kooplieden en de regenten-elite) te bevestigen in hun opvattingen over de maatschappij. Deze goede burgers voelden zich moreel superieur als (toch met enige afgunst …) gekeken werd naar het vaak lustige tafereel op het schilderij. We gaan het uitgebreid hebben over het iconografische interpreteren, zodat u in het vervolg beter kunt genieten van deze schilderkunstige verhalen over het leven, de liefde, de lusten en de lasten!

WILT U MIJN HELE LEZINGEN-PROGRAMMA ZIEN?
KIJKT U DAN ONDER HET TABJE 'TITELS PRESENTATIES'

Kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde is in 2000 opgericht door drs. Willy Atema, cultuurhistorica. Sindsdien werden een ruim aantal presentaties, lezingen, rondleidingen, workshops, quizes, (of wat de klant verder maar wilde op het gebied van kunst en cultuur) verzorgd voor verschillende bedrijven, groepen, universiteiten, en plaatselijke overheid. De presentaties vonden o.a. plaats tijdens (internationale) congressen, ter gelegenheid van jubilea, bedrijfsuitjes of in een museale omgeving. Ze worden op maat gemaakt, humorvol gepresenteerd en nadrukkelijk afgestemd op uw professionele omgeving en/of persoonlijkheid. Met uw specifieke wensen wordt natuurlijk graag rekening gehouden.

Kunst en Kunde heeft als motto:
'De kunsthistorie is er niet om uw opvattingen over kunst te bevestigen,
maar om uw opvattingen en visie op de visuele wereld te verruimen'.